Polityka Prywatności - 26 marca 2019

Sekcja 1: Gromadzenie informacji

Prywatność odwiedzających użytkowników jest dla nas priorytetem. Dlatego chcemy wyjaśnić jak gromadzimy dane, jak je przechowujemy i jak z nich korzystamy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem by dowiedzieć się także jakie prawa Tobie przysługują.

 1. Informacje o twoim urządzeniu włączając IP, położenie geograficzne, lokalizację, typ oraz wersję przeglądarki i system operacyjny. Dne takie w żaden sposób nie muszą potwierdzać tożsamości i niesą danymi wrażliwymi.
 2. Informacje o Twojej wizycie i używaniu tego serwisu. Długośc odwiedzin, referencje z poprzedniej strony, nawigację.
 3. Informacje, które podasz w procesie rejestracji (na przykład email) oraz wypełniania wszelkich innych formularzy na stronie.
 4. Informacje które zostaną wygenerowanie w trakcie używania strony jak godziny czy częstotliwośc odwiedzin
 5. Informacje, które są potrzebne do zawarcia transakcji poprzez naszą stronę. Transakcje realizowane są przez integrację systemu firm trzecich, które mają oddzielny regulamin oraz swoją politykę prywatności z która należy się zapoznać przed dokonaniem transakcji.
 6. Informacje, które opublikujesz w naszym serwisie.
 7. Wszystke inne informacjjakie do nas przesyłąsz, a nie zostały one sprecyzowane wyżej
Sekcja 2: Wykorzystanie informacji

Dane personalne, które do nas wysyłasz zostaną użyte zgodnei z ich przeznaczeniem określonym w tym dokumencie, w regulaminach lub sprecyzowane na każdej stronie jesli zajdzie taka potrzeba. Możemy użyc tych informacji do celów jak na przykład

 1. Administracja naszego serwisu lub biznesu
 2. Spersonalizowanie strony dla użytkownika
 3. Umozliwienie korzystania z usług na naszej stronie
 4. Wysyłki dóbr (nagród)
 5. Dostareczenie zakupionej usługi, treści bądź przedmiotu
 6. Wysyłanie wyciągów, faktur, rachunków i przypomnień o płatnościach
 7. Wysyłanie informacji marketingowych
 8. Wysyłanie powiadomień na email systemowych, biznesowych oraz tych o które została zgłoszona prośba
 9. Wysyłanie biuletynu informacjnego o nowościach z którego można się wypisać w każdym momencie
 10. Przesyłanie wiadomości marketingowych dotyczących naszej firmy lub firmy oraz firm osób trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
 11. Dostarczanie danych statystycznych o naszych użytkownikach w celu polepszenia dstarczenia usług
 12. Postępowanie w sprawach zgłoszonych przez użytkownika na przykład reklamacje, porady dotyczące ulepszenia serwisu czyli komunikacją z użytkowniekiem
 13. Zapewnienie bezpieczeństwa naszym użytkoniwkom oraz naszej stronie i zapobieganie oszustwom
 14. Inne zastosowania wyżej niesprzecyzowane

Jeśli prześlesz nam dane osobowe, które mają zostać upublicznione jak na przykład numer telefonu, adres, email lub dowolne inne informacje to musisz pamiętać, że mogą one być wykorzystane przez osoby lub firmy trzecie w sposób, który nie będzie Tobie odpowiadał. Na to nie mamy już wpływu dlatego prosimy o ograniczenie podawania tak wrażliwych informacji do minimum.

Informacja opublikowana, może zostać w każdej chwili zdjęta z naszego serwisu ale jesli ktoś zapisał takie informacje to nawet po zdjęciu ich z portalu nadal mo©ą być wykorzystywane w sposób właściwy lub nie. Na to nie mamy już wpływu

Sekcja 3: Ujawnianie informacji stronom trzecim

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, urzędników, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców w uzasadniony sposób jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firmy (oznacza to naszą spółkę lub w przyszłości spółki zależne), jak to jest uzasadnione dla celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w zakresie:

 1. W jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo
 2. w związku z toczącymi się lub przyszłymi postępowaniami sądowymi
 3. W celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym świadczenia informacje dla osób trzecich w celu zapobiegania oszustwom i ich ograniczania ryzyko kredytowe)
 4. nNabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub aktywów, które mamy (lub rozważamy) sprzedać
 5. Każdej osobie, co do której istnieje uzasadnione przekonanie, że może wystąpić do sądu lub inny właściwy organ do ujawnienia tych danych osobowych, jeżeli w naszym uzasadnieniu opinia, taka jak sąd lub organ nakazujący ujawnienie tych danych osobowych.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce, nie udostępnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

Sekcja 4: Przekazywanie informacji

 1. Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane pomiędzy dowolnymi krajami, w których działamy lub w których są serwery aby umożliwić nam dostareczenie usług
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, Japonia, Chiny i Indie oraz inne kraje nie wymienione tutaj na liście
 3. Dane osobowe publikowane na naszej stronie internetowej lub przesyłane do nas by je opublikować na naszej witrynie mogą być dostępna za pośrednictwem Internetu na całym Świecie. Nie możemy zapobiec użyciu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby
 4. Dokonując rejestracji wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji
Sekcja 5: Przechowywanie danych

Niniejszy rozdział określa zasady i procedury przechowywania danych, aby zapewnić, że przestrzegamy prawnych zobowiązań w związku z przechowywaniem i usuwaniem danych osobowych.

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 2. W zależności z jakiej usługi skorzysta użytkownik będzie zależało kiedy dane zostaną usunięte. W każdej chwili dane mogą zostać ukryte, zmienione lub na życzenie użytkownika skasowane
 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Sekcji 3.
Sekcja 6: Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Dokładamy wszelkich starań, środków technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie danych osobowych
 2. Wszystkie dane w tym dane osobowe przechowujemy na zabezpieczonym hasłem serwerze, ukrytym za firewall'em
 3. Posiadamy certyfikat SSL umożliwiający szyfrowane połączenie przez protokół HTTPS
 4. Potwierdzasz, że transmisja informacji przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych danych internet
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do naszego serwisu. Nigdy nie będziemy prosić o podanie hasła w żadnej korespondencji
Sekcja 7: Zmiany w polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować tę politykę prywatności, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzić tę stronę, aby zapoznać się ze zmianami. Powiadomimy Cię o zmianach w tej polityce pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej

Sekcja 8: Twoje prawa

Możesz zlecić nam przekazanie Ci wszelkich danych osobowych, które przechowujemy na twój temat. Dostarczenie takich informacji będzie dostępnę po potwierdzeniu danych osobowych na przyklad ksero-kopia dokumentu identyfikującego pytającego (paszport, dowód osobisty) potwierdzony przez notariusza oraz orginał rachunku za media pokazujący twój aktualny adres zamieszkania.

Możemy wstrzymać przetwarzanie żądania o dane osobowe, o które prosisz, w zakresie dozwolonym przez prawo.

W dowolnym momencie możesz polecić nam, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub w celach świadczenia usług. Prosimy mieć na uwadzę, że wszelkie aktywne usługi zostaną natychmiast wstrzymane bez możliwości zwrotu opłat za nie jeśli takie wystąpiły.

Nalezy też mieć na uwadzę, że zajmie trochę czasu przekazanie takiej informacji do podmiotów trzecich z którymi współpracujemy co może skutkować pojawieniem się jeszcze ofert marketingowych lub wciąż aktywnych usług do czasu, aż dana firma nie podejmie działań zaprzestających dalsze przetwarzanie informacji.

Na potrzeby bezpieczeństwa system tworzy i zabezpiecza dane tworząc kopię zapasową. Tak zachowane dane będą przechowywane przez minimum 5 lat. W razie żądania usunięcia danych również tych zachowanych na kopiach zapasowych należy zrozumieć techniczne możliwości takiej operacji i przygotować się, że proces ten może potrwać bardzo długo.

W każdej chwili użytkownik ma prawo do zmiany danych osobowyc. Prosimy dać znać a my dokonamy wszelkich czynności by zaktualziować je jak najszybciej

Sekcja 9: Strony internetowe i wtyczki firm trzecich

Serwis używa odnośników lub wtyczek firm trzecich. Nie możemy kontrolować działań takich stron ani nie mamy wpływu na ich politykę prywatności. W takiej sytuacji użytkownik we własnym zakresie powinien zapoznać się z regulaminem i polityką danej strony.

Sekcja 10: Cookies - ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg znaków) litery i cyfry wysyłane przez serwer do przeglądarki internetowej i przechowywane przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być "trwałymi" plikami cookie lub "Sesyjne" pliki cookie

Trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i będzie zachowywał ważność do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięty przez użytkownika przed wygaśnięciem daty.

Plik cookie sesji wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji który osobiście identyfikuje użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o Tobie mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i otrzymywanymi z plików cookie. Używamy obu rodzajów plików sesyjnych i trwałych. Trwałe na przykład do zapamiętania wybranego języka aplikacji.

Cookie, z których korzystamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, do których służą są wymienione poniżej

 1. korzystamy z Google Analytics i Adwords na naszej stronie, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, podczas podczas nawigacji oraz aby umożliwić korzystanie z koszyka, a także poprawić użyteczność strony internetowej. By dostarczyć najlepsze usługi wykonywana jest analiza korzystania ze strony internetowej / administrowanie strona internetowa / zapobieganie oszustwom i poprawa bezpieczeństwa strony / spersonalizowanie strony dla każdego użytkownika / reklamy docelowej, która może być szczególnie interesujące dla konkretnego użytkownika oraz wszystko inne niesprecyzowane powyżej
 2. Większość przeglądarek pozwala na odmowę akceptacji plików cookie lub ich całkowite usunięcie. Aby dowiedzieć się jak zablokować swoje ciasteczka odsyłamy do strony producenta danej przeglądarki. Na każdej z nich może to wyglądać różnie ale zasada działania jest taka sama

Zablokowanie lub skasowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność serwisu. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszego stronie internetowej lub z żadnej z nich. Istnieje możliwość braku zalogowania się z u wagi na to że pliki sesyjne nie bądą mogły przechowywać identyfikatora sesji.