Nowe znaki drogowe dotyczące odcinkowego pomiaru prędkości

Co nowego - 19-08-2019

Nowe znaki drogowe dotyczące odcinkowego pomiaru prędkości

Od sierpnia 2019 roku obowiązują dwa nowe znaki drogowe. D-51a - oznaczający początek odcinkowego pomiaru prędkości oraz D-51b, który informuje o zakończeniu takiego pomiaru. Pomysł takiego pomiaru pojawił się już w 2015 roku i oznaczony był znakiem D-51. Jednakże znak ten był mało czytelny został on zastąpiony tymi powyżej właśnie. Na nowych znakach zobaczyć można będzie maksymalną dopuszczalną prędkość z jaką wolno jechać. Jest to prędkość maksymalna i jednocześnie średnia.

Jak zawsze w takich przypadkach bywa, rozgorzała dyskusja na temat tego pomiaru. Jedni mówią, iż prawo stanowi, że mandat można dostać za przekroczenie prędkości chwilowej, a nie średniej. Inni, że na danym odcinku oznaczonym przez te znaki, policja może cię złapać za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Nie dajcie się zwieść tym wszystkim domysłom tylko zaufajcie matematyce.

Jeżeli zobaczycie znak ograniczający do 70 km/h przez 1 km, to jeśli 500 metrów przejedziecie z prędkością 150 km/h, a resztę odcinka z prędkością 50 km/h to zgodnie ze wzorem gdzie prędkość = droga podzielona przez czas otrzymamy wynik prędkości średniej równej 75 km/h. To oznacza, że w jakimś momencie prędkość chwilowa musiała być większa niż 70 km/h i za to właśnie można otrzymać mandat zgodnie z prawem.Nowe znaki będą stopniowo zastępować dotychczasowe oznaczenia, a cały proces ma zostać ukończony w ciągu 24 miesięcy.

Lukas - 19-08-2019