Tajne kody w prawie jazdy

Ogólna - 16-08-2019

Tajne kody w prawie jazdy

Sprawdź swoje prawo jazdy na odwrocie i zobacz czy masz tajny kod w tabelce pod nazwą: Ograniczenia. Jeśli odpowiedź jest twierdząca i chcesz wiedzieć co kryje się pod tymi tajemniczymi cyframi zapraszamy do lektury.

01 - wymagana korekta lub ochrona wzroku
- 01.01 - okulary
- 01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e)
- 01.05 - przepaska na oko
- 01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe
- 01.07 - indywidualna korekta lub ochrona wzroku

02 - wymagana korekta słuchu lub wspomaganie komunikacji
- 02.01 -  aparat słuchowy jednouszny
- 02.02 -  aparat słuchowy obuuszny

03 - wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn
- 03.01 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej
- 03.02 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej

05  -  wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu
- 05.01 -  jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu)
- 05.02  -  jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego
- 05.03 - jazda bez pasażerów
- 05.04 -  jazda z prędkością nie większą niż ……… km/h
- 05.05  -  jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy
- 05.06  -  bez prawa ciągnięcia przyczepy
- 05.07  -  bez prawa jazdy po autostradach
- 05.08  -  zakaz spożywania alkoholu

10 - wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów
- 10.01 -  ręczna zmiana biegów
- 10.02  -  bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A)
- 10.03  -  zmiana biegów sterowana elektronicznie
- 10.04  -  zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów
- 10.05  -  bez przekładni dodatkowej

15  - wymagana modyfikacja sprzęgła
- 15.01 -  zmodyfikowany pedał sprzęgła
- 15.02  -  sprzęgło sterowane ręcznie
- 15.03  -  sprzęgło automatyczne
- 15.04  -  składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą

20 - wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym
- 20.01 - zmodyfikowany pedał hamulca
- 20.03 - pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą
- 20.04 - pedał hamulca pod całą stopę
- 20.05 - wychylny pedał hamulca
- 20.06 - ręcznie sterowany hamulec roboczy
- 20.07 - możliwość efektywnego użycia pedału hamulca z określoną siłą … N
- 20.09 - zmodyfikowany hamulec postojowy
- 20.12 - składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą
- 20.13 - hamulec obsługiwany kolanem
- 20.14 - elektrycznie sterowany hamulec roboczy

25 - wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia
- 25.01 - zmodyfikowany pedał przyspieszenia
- 25.03 - wychylny pedał przyspieszenia
- 25.04 - przyspieszenie sterowane ręcznie
- 25.05 - przyspieszenie sterowane kolanem
- 25.06 - serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny)
- 25.08 - pedał przyspieszenia po lewej stronie
- 25.09 - składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą

31 - wymagane modyfikacje pedałów
- 31.01 - pedały równoległe
- 31.02 - pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie
- 31.03 - składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia
- 31.04 - wypiętrzona podłoga

32 - wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia
- 32.01 - obsługa układów przyspieszenia i hamowania jedną ręką
- 32.02 - obsługa układów przyspieszenia i hamowania z użyciem zewnętrznego wspomagania

33 - wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania, przyspieszenia i kierowania
- 33.01 - obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania jedną ręką
- 33.02 - obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania dwoma rękami

35 - wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy)
- 35.02 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni)
- 35.03 - urządzenia sterowania obsługiwane lewą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów
- 35.04 - urządzenia sterowania obsługiwane prawą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów
- 35.05 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia

40 - wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym
- 40.01 - zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem
- 40.05 - zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy)
- 40.06 - wychylne koło kierownicy
- 40.09 - kierowanie nożne
- 40.11 - gałka na kierownicy
- 40.14 - alternatywny układ kierowania obsługiwany jedną ręką (ramieniem)
- 40.15 - alternatywny układ kierowania obsługiwany rękoma (ramionami)

42 - wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek) lub urządzeń widzenia wstecznego
- 42.01 - zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe albo zmodyfikowane urządzenie widzenia wstecznego
- 42.03 -dodatkowe wewnętrzne lusterko lub inne urządzenie, pozwalające na obserwację ruchu
- 42.05 -lusterko lub inne urządzenie do obserwacji martwych pól

43 - wymagane modyfikacje fotela kierowcy
- 43.01 - fotel kierowcy podwyższony dla dobrej wysokości obserwacyjnej, w normalnej odległości od kierownicy i pedałów
- 43.02 - fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała
- 43.03 - fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję
- 43.04 - fotel kierowcy z podłokietnikiem
- 43.06 - zmodyfikowany pas bezpieczeństwa
- 43.07 - pas bezpieczeństwa szelkowy

44 - wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów)
- 44.01 - hamulec z pojedynczym sterowaniem
- 44.02 - zmodyfikowany hamulec ręczny
- 44.03 - zmodyfikowany hamulec nożny
- 44.04 - zmodyfikowana rączka przyspieszenia
- 44.08 - wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej i zachowanie równowagi motocykla podczas zatrzymania i postoju
- 44.09 - maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca ręcznego …. N (np. 44.09 (140N))
- 44.10 - maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca nożnego …. N (np. 44.10 (240N))
- 44.11 - zmodyfikowany podnóżek
- 44.12 - zmodyfikowany uchwyt kierownicy

45 - wyłącznie motocykle z wózkiem bocznym

46 - wyłącznie pojazdy trójkołowe

47 - ograniczenie do pojazdów mających więcej niż dwa koła, które nie wymagają utrzymywania równowagi przez kierowcę w czasie uruchamiania, zatrzymywania i postoju

50 - dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN)

61 - jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu)

62 - jazda tylko w promieniu … km od miejsca zamieszkania posiadacza prawa jazdy albo w obrębie miasta/regionu

63 - jazda bez pasażerów

64 - jazda z prędkością nie większą niż ……… km/h

65 - jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy co najmniej tej samej kategorii

66 - bez prawa ciągnięcia przyczepy

67 - bez prawa jazdy po autostradach

68 - zakaz spożywania alkoholu

69 - jazda tylko pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową zgodnie z normą przenoszącą normę EN 50436

70 - wymiana prawa jazdy numer … wydanego przez … (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 70.0123456789.NL)

71 - wtórnik prawa jazdy numer … wydanego przez … (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 71.987654321.HR)

73 - wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów czterokołowych (B1)

78 - wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A)

79 - ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach – kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą
- 79.01 - wyłącznie dla pojazdów dwukołowych z wózkiem bocznym lub bez
- 79.02 - wyłącznie dla pojazdów trójkołowych lub czterokołowych kategorii AM
- 79.03 - wyłącznie dla pojazdów trójkołowych
- 79.04 - wyłącznie dla pojazdów trójkołowych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg
- 79.05 - motocykl kategorii A1 o stosunku mocy do masy przekraczającym 0,1 kW/kg
- 79.06 - pojazd kategorii B+E, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza 3500 kg

80 - wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A typu trójkołowego, w wieku poniżej 24 lat

81 - wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A, typu motocykl dwukołowy, w wieku poniżej 21 lat

95 - potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej

96 - pojazdy kategorii B łączone z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu pojazdów przekracza 3500 kg, ale nie przekracza 4250 kg

97 - nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C1 objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1)

101 - wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu

102 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy

103 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy

104 - wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi

105 - wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami

106 - zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy

107 - wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia

110 - posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Litery wykorzystywane razem z kodami od 01 do 44 to
- a - lewo,
- b - prawo,
- c - ręka,
- d - stopa,
- e - środek,
- f - ramię,
- g - kciuk.

Lukas - 16-08-2019