Podatek uproszczony ACK-U

Ogólna - 23-08-2019

Podatek uproszczony ACK-U

Co to jest wewnątrzwspólnotowege nabycia towarów ? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT poprzez wewnątrzwspólnotowe nabycie rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Wzór deklaracji można pobrać stąd

Dotyczy to sytuacji kiedy towar przemieszczany jest z terytorium innego państwa członkowskiego do Polski lub do innego kraju w unii europejskiej. Podatkiem akcyzowym objęte są tylko samochody osobowe i z tego tytułu podatnik jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację uproszczoną ACK-U do właściwego urzędu celnego w ciągu 14 dni od dnia zakupu, jednakże nie później niż w dniu rejestracji pojazdu.

Również podatnik ma obowiązek samemu obliczyć i wpłacić na konto izby celnej akcyzę w terminie 30 dni licząc od powstania takiego obowiązku czyli zakupu samochodu oczywiście nie później niż w dniu rejestracji.

Obecne stawki akcyzy:

- 18,6% podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3
- 3.1% podstawy opodatkowania - dla pozostałych samochodów osobowych w tym dla samochodów o pojemności silnika niższej lub równej 2000 cm3

Lukas - 23-08-2019